Alle poster merket med: RAM

Hva er GPU?

GPU (kort fort Graphics Processing Unit) er det samme som et skjermkort eller et grafikkort. Dette er et komponent i datamaskinen som mottar beskjeder fra datamaskinens CPU og konverterer informasjonen til bilder på en dataskjerm. Skjermkortet er enten integrert i hovedkortet eller er et separat komponent. Sistnevnte kan man fjerne eller bytte ut ved behov. Skjermkort er

butikkadminHva er GPU?
Les mer

Hva er RAM?

RAM (Random access memory Eller Minne på norsk) er et komponent i en PC for korttidslagring, og arbeider raskt med å lese og skrive informasjon til eller fra harddisk eller fra PC-ens prosessor. Minnet delegerer informajon til PC-ens CPU mye raskere enn hva en harddisk eller SSD kan gjøre. Siden prosessoren er veldig rask til å behandle

butikkadminHva er RAM?
Les mer