Alle poster merket med: Prossesor

Hva er GPU?

GPU (kort fort Graphics Processing Unit) er det samme som et skjermkort eller et grafikkort. Dette er et komponent i datamaskinen som mottar beskjeder fra datamaskinens CPU og konverterer informasjonen til bilder på en dataskjerm. Skjermkortet er enten integrert i hovedkortet eller er et separat komponent. Sistnevnte kan man fjerne eller bytte ut ved behov. Skjermkort er

butikkadminHva er GPU?
Les mer

Hva er CPU?

CPU (Central Processing Unit eller prosesssor) er motstykket til menneskets hjerne. Prosessoren får informasjon og bearbeider informasjonen til en utøvende handling- noe som skjer lynraskt. Dette er det meste primære elementet bak PC-enes funksjoner. Prosessoren er sjefen av komponentene i en PC og er den som bestemmer mest hva som skal skje, når det skal skje og

butikkadminHva er CPU?
Les mer