Alle poster merket med: i7

Hva er CPU?

CPU (Central Processing Unit eller prosesssor) er motstykket til menneskets hjerne. Prosessoren får informasjon og bearbeider informasjonen til en utøvende handling- noe som skjer lynraskt. Dette er det meste primære elementet bak PC-enes funksjoner. Prosessoren er sjefen av komponentene i en PC og er den som bestemmer mest hva som skal skje, når det skal skje og

butikkadminHva er CPU?
Les mer