Alle poster merket med: GPU

Hva er GPU?

GPU (kort fort Graphics Processing Unit) er det samme som et skjermkort eller et grafikkort. Dette er et komponent i datamaskinen som mottar beskjeder fra datamaskinens CPU og konverterer informasjonen til bilder på en dataskjerm. Skjermkortet er enten integrert i hovedkortet eller er et separat komponent. Sistnevnte kan man fjerne eller bytte ut ved behov. Skjermkort er

butikkadminHva er GPU?
Les mer