Alle poster merket med: Caching

Hva er RAM?

RAM (Random access memory Eller Minne på norsk) er et komponent i en PC for korttidslagring, og arbeider raskt med å lese og skrive informasjon til eller fra harddisk eller fra PC-ens prosessor. Minnet delegerer informajon til PC-ens CPU mye raskere enn hva en harddisk eller SSD kan gjøre. Siden prosessoren er veldig rask til å behandle

butikkadminHva er RAM?
Les mer