Forklaringer

Hva er USB?

USB gir PC-brukeren mulighet til å koble eksterne elektroniske produkter sammen via kabel. Eksempler på dette kan være harddisker, printere og mobiltelefoner som kan kobles til hverandre, til en PC eller til og med en SmartTv. Med USB kan man overføre video, bilder, tekster, programmer, prosjektfiler m.m. via fysisk kabel til PC-en sin. Hastigheten er

butikkadminHva er USB?
Les mer

Hva er Wifi og hva er Ethernet?

Internett krever en form for tilkobling og dette kan gjøres trådløst eller med kabel. Disse kalles Wifi og Ethernet. Begge har fordeler og ulemper, men kan ikke brukes samtidig. Wifi – Trådløst internett Wifi (wireless fidelity) er en trådløs tilgang til et lokalt datanettverk. Denne løsningen gjør at man kan bruke eks. en bærbar PC

butikkadminHva er Wifi og hva er Ethernet?
Les mer

Hva er GPU?

GPU (kort fort Graphics Processing Unit) er det samme som et skjermkort eller et grafikkort. Dette er et komponent i datamaskinen som mottar beskjeder fra datamaskinens CPU og konverterer informasjonen til bilder på en dataskjerm. Skjermkortet er enten integrert i hovedkortet eller er et separat komponent. Sistnevnte kan man fjerne eller bytte ut ved behov. Skjermkort er

butikkadminHva er GPU?
Les mer

Hva er en harddisk?

En harddisk (HD, eller Hard Disk Drive, HDD) er en lagringsenhet som oppbevarer alle former for datainformasjon på platelager. Det kan være alt fra programmer og videoer til maskinens operativsystem. Ingen Harddisk, ingen PC En PC uten harddisk vil bare operere ut fra BIOS og vil derfor ikke fungere normalt. Operativsystemet (for eksempel Windows 10)

butikkadminHva er en harddisk?
Les mer

Hva er RAM?

RAM (Random access memory Eller Minne på norsk) er et komponent i en PC for korttidslagring, og arbeider raskt med å lese og skrive informasjon til eller fra harddisk eller fra PC-ens prosessor. Minnet delegerer informajon til PC-ens CPU mye raskere enn hva en harddisk eller SSD kan gjøre. Siden prosessoren er veldig rask til å behandle

butikkadminHva er RAM?
Les mer

Hva er CPU?

CPU (Central Processing Unit eller prosesssor) er motstykket til menneskets hjerne. Prosessoren får informasjon og bearbeider informasjonen til en utøvende handling- noe som skjer lynraskt. Dette er det meste primære elementet bak PC-enes funksjoner. Prosessoren er sjefen av komponentene i en PC og er den som bestemmer mest hva som skal skje, når det skal skje og

butikkadminHva er CPU?
Les mer

Hva er SSD?

SSD (Solid state drive) er en lagringsenhet som benytter flashminne til å lagre data, og en vanlig harddisk bruker mekaniske/magnetiske plater. Siden SSD ikke har bevegelige deler er søketiden raskere enn mekaniske harddisker. Den tåler derfor støt bedre enn vanlige harddisker. SSD er bedre SSD bruker mindre strøm og støyer mindre og er i det hele

butikkadminHva er SSD?
Les mer